Samfunnsviterne i Østfold inviterer til medlemsmøte på Høgskolen i Østfold, avdeling Kråkerøy tirsdag 20. august klokken 19:00.

Tid: Tirsdag 20. august, kl. 19:00
Sted:
Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy
Påmeldingsfrist: 17. august.

Ny organisasjonsmodell:
-Erstatte fylkesavdelingene med frivillige samfunnsviterfora, eller bør fylkesavdelingene opprettholdes?

Ønsker du å være delegat for Østfold på landsmøtet?
Landsmøtet finner sted i Oslo 30.okt. - 01.nov.
Meld din interesse på: Samfunnsviterne.ostfold@gmail.com, innen 20.august.

Fylkesstyret vil utpeke sine delegater og varadelegater og påse at delegatene i størst mulig grad representerer alle arbeidslivets områder for å få en så bred representasjon som mulig.
Østfold har 3 delegatplasser på landsmøtet.

Vi avslutter møtet med middag!

God Sommer fra Samfunnsviterne i Østfold!