Mening er noe vi gjerne krever og bør kreve av arbeidslivet vårt. Men likevel kan arbeidet virke meningsløst til tider. Dette ikke minst i en tid hvor vi hele tiden skal være i forandring.

På dette kurset vil filosofen Anders Fogh Jensen fortelle om hva det vil si å leve i en tid i forandring, særlig hvilke utfordringer konstante forandringer skaper for så vel ledere som medarbeidere i dagens arbeidsliv. Han vil også forklare hva mening er, og hva som er viktig å holde fast i for å bevare meningen i og med arbeidet. Med dette som utgangspunkt vil han gi noen råd på veien på hvordan skape seg et meningsfullt arbeidsliv.

Mennesket har alltid visst at solnedgangen har det ved seg at den kommer igjen på en ny måte hver morgen, og at vi derfor kan gi slipp på den og allikevel få den tilbake. Det som kjennetegner vår tid er imidlertid mer radikale forandringer der vi ikke kan belage oss på gjentagelsen, slik vi kan med solnedgangen. Derfor blir forsøket på å gjenopprette stabilitet i vår tid også et håpløst prosjekt. Og denne håpløsheten kan lett lede til en følelse av meningsløshet hvis man ikke forstår seg på forandringene.

Forandring og mening:

  • Du får innsikt i forskjellige syn på forandring og forandring som vilkår
  • Du lærer om hva mening er og i hvilke sammenhenger noe gir mening både for deg og dine medarbeidere
  • Du lærer om hva som er viktig å holde fast i i et foranderlig arbeidsliv og en organisasjon i forandring

Tidspunkt: Tirsdag 21. april 2020, kl. 09:00-12:30
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Kursavgift:

Medlem: kr. 900
Ikke-medlem: kr. 1 300
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Om kursholder:
Anders Fogh Jensen er en dansk filosof, forfatter, dramatiker, foredragsholder og hyppig debattant i danske medier. Han er utdannet fra København og Paris, og har forfattet en rekke bøker, bla: Mellem ting, Foucaults filosofi (2005), Projektsamfundet (2009), Projektmennesket (2009), Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard (2013), Pseudoarbejde, Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting (2018).

Merk:
Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset.

Kurset er åpent for alle!