Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 11.-12. september i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser mm. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det forutsettes at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har god kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i statlig sektor.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.

Målgruppe: nye tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 11.-12. september 2019
Sted: Oslo, info om sted kommer
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 31. juli
Program: legges ut så snart det er klart