Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 19.-20. juni i Trondheim.

Kurset er avlyst

På grunn av for få påmeldinger er kurset dessverre avlyst.

 

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser mm. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det forutsettes at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har god kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i statlig sektor.

Samfunnsviterne holder tre kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i staten i 2019, neste kurs holdes i september.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet

Målgruppe:
nye tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 19.-20. juni 2019
Sted: Trondheim, Scandic Solsiden
Antall plasser:
30
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer