Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i KS og KS bedrift 14.-15. mars i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne – herunder oppbygging, styringsdokumenter og politikk. Videre får deltakerne en innføring i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse. Deltakerne får en grundig innføring i Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Deltakerne får også en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalens oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter, fellesbestemmelser med mer.

Kurset innledes med et e-læringskurs som deltakerne skal ta i forkant av grunnkurset, og informasjon om dette sendes ut sammen med deltakerbekreftelsen.

Samfunnsviterne holder ett grunnkurs for tillitsvalgte i KS og KS bedrift i året, neste grunnkurs holdes på vårparten 2019.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte eller potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Dersom du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift
Tid: 14.-15. mars 2018, kl. 10.00-17.30 og 09.00-16.00
Sted: Oslo, Thon Hotel Bristol
Antall plasser: 20
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer