Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i statlig sektor 28.-29. august i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne – herunder oppbygging, styringsdokumenter og politikk. Videre får deltakerne en innføring i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse. Deltakerne får en grundig innføring i Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Deltakerne får også en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalens oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter, fellesbestemmelser med mer.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.


Målgruppe: nye tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 28.-29. august 2019
Sted: Oslo, Info om sted kommer
Antall plasser: 50
Påmeldingsfrist: 17. juli
Program: legges ut så snart det er klart