Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i statlig sektor 30.-31. august i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs en også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne – herunder oppbygging, styringsdokumenter og politikk. Videre får deltakerne en innføring i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse. Deltakerne får en grundig innføring i Hovedavtalens oppbygging, formål og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Deltakerne får også en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalens oppbygging, formål og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter, lønnsplanhefte, fellesbestemmelser med mer.

Kurset innledes med et e-læringskurs som deltakerne skal ta i forkant av grunnkurset, og informasjon om dette sendes ut sammen med deltakerbekreftelsen.

Samfunnsviterne holder to grunnkurs for tillitsvalgte i staten i året, neste grunnkurs holdes på vårparten 2018. 

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset.
Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Kvittering på innsendt kurspåmelding er ikke deltakerbekreftelse, det er kun en kvittering på at påmeldingen din er sendt og kommet oss i hende. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Dersom du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i statlig sektor
Påmeldingsfrist: 19. juli
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer