Samfunnsviterne inviterer i samarbeid med Juristforbundet til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift 19.- 20. april i Asker. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Rollen som de tillitsvalgte har i en lokal lønnsforhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen typiske valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling. Mest tid brukes på å gjennomføre en fullskala simulering av en lokal forhandling. Deltakerne fordeles på ulike delegasjoner og skal i fellesskap gjennomføre forhandlingene fra start til slutt. Vi evaluerer forhandlingene i etterkant og henter ut erfaringer i fellesskap.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i kommunal sektor i året, neste kurs holdes på vårparten 2019.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift
Tid: 19.-20. april 2018, kl. 10.30-19.00 og 09.00-14.00
Sted: Thon Hotell Vettre, Asker
Antall plasser: 16
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer