Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 13.-14. september i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs en også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalen – herunder sentrale og lokale forhandlinger, lokale forhandlingsbestemmelser, lønnssamtale og lokal lønnspolitikk. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn.

 

Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det forutsettes at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har god kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i statlig sektor. Det forutsettes at deltakerne er til stede på hele kurset.

 

Samfunnsviterne holder to kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i staten, neste kurs holdes på vårparten 2018.

 

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset.

 

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Kvittering på innsendt kurspåmelding er ikke deltakerbekreftelse, det er kun en kvittering på at påmeldingen din er sendt og kommet oss i hende. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

 

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Dersom du ikke ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Målgruppe: nye tillitsvalgte i statlig sektor
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer