Samfunnsviterne inviterer i samarbeid med Juristforbundet til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift 3.-4. april i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder tillitsvalgtes rolle, forberedelser og gjennomføring. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det forutsettes at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har god kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i statlig sektor.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i kommunal sektor i året, neste kurs holdes på vårparten 2020.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift
Tid: 3.-4. april 2019
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Antall plasser: 14
Påmeldingsfrist: 20. februar
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer