Samfunnsviterne inviterer til kurs i grunnleggende arbeidsrett for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 16.-17. september i Bergen.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i grunnleggende arbeidsrett – herunder lov- og avtaleverk, tilsettingsprosesser, ulike tilsettingsformer, omorganisering, likebehandling, nedbemanning, varsling, oppsigelse og avskjed.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Bergen eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 16.-17. september 2019
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 28. august
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer