Samfunnsviterne inviterer til kurs i grunnleggende arbeidsrett for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 16.-17. september i Bergen.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i grunnleggende arbeidsrett – herunder lov- og avtaleverk, tilsettingsprosesser, ulike tilsettingsformer, omorganisering, likebehandling, nedbemanning, varsling, oppsigelse og avskjed.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.

Målgruppe:
tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 16.-17. september 2019
Sted: Bergen, Radisson Blu Royal, Bryggen
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 5. august
Program: legges ut så snart det er klart