Samfunnsviterne inviterer til kurs i kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 20.-21. november i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Samfunnsviternes inviterer foreningens tillitsvalgte til kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kurset gir en innføring i arbeidsmiljølovens regelverk knyttet til arbeidsmiljø og tilrettelegging, samt de ulike parters roller og ansvar. Aktuelt avtaleverk og tillitsvalgtes rolle blir gjennomgått. Videre får deltagerne en innføring i ulike former for konflikter, konflikthåndtering og håndtering av påstander om mobbing og trakassering.

Det er ikke en forutsetning at man må ha deltatt på Arbeidsrett I for å kunne melde seg på Arbeidsrett II.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.


Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 20.-21. november 2019
Sted: Oslo, info om sted kommer
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 19. oktober
Program: legges ut så snart det er klart