Samfunnsviterne inviterer til kurs i grunnleggende arbeidsrett for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 8.-9. mai i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i grunnleggende arbeidsrett – herunder lov- og avtaleverk, tilsettingsprosesser, ulike tilsettingsformer, omorganisering, likebehandling, nedbemanning, varsling, oppsigelse og avskjed. Det er ikke en forutsetning å delta Arbeidsrett I for å kunne melde seg på Arbeidsrett II.

Samfunnsviterne holder to Arbeidsrett I-kurs i 2019, neste kurs holdes i september.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 8.-9. mai 2019
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 13. april
Program:
lenke til program, med forbehold om mindre endringer