Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til kurs i grunnleggende arbeidsrett 25.-26. mars i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk. Kurset gir en innføring i grunnleggende arbeidsrett – herunder lov- og avtaleverk, tilsettingsprosesser, ulike tilsettingsformer, omorganisering, likebehandling, nedbemanning, varsling, oppsigelse og avskjed. Det er ikke en forutsetning å delta på Arbeidsrett I for å kunne melde seg på Arbeidsrett II.

Samfunnsviterne holder to Arbeidsrett I-kurs i 2020, neste kurs holdes i november.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Vi inviterer til middag etter første kursdag, og tilbud om overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 25.-26. mars 2020
Sted: Oslo, info om sted kommer
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 12. februar