Samfunnsviterne ønsker med dette å invitere våre tillitsvalgte i offentlig sektor til kurs om arbeidstid og reisetid. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i bestemmelser i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstid og reisetid.


Praktisk informasjon:

Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig sektor
Tid: 11. november 2019, kl. 13.30-15.30
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 20. oktober
Program: legges ut så snart det er klart