Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte og ansattrepresentanter i staten til kurs i ansettelsesprosesser 14.-15. november i Son.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattes representanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsettinger mv. oppfordres også til å delta. Kurset gir en innføring i regelverket, rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen, selve innstillings- og ansettelsesprosedyren, stillingsintervjuer, vurdering av søkere, likebehandling og ankemuligheter.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.


Målgruppe: ansattrepresentanter og tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 14.-15. november 2019
Sted: Quality Spa og resort, Son
Transport: det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og Quality Spa & Resort, Son
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 26. september
Program: legges ut så snart det er klart