Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte og ansattrepresentanter i staten til kurs i ansettelsesprosesser 14.-15. november i Son.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattes representanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsettinger mv. oppfordres også til å delta. Kurset gir en innføring i regelverket, rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen, selve innstillings- og ansettelsesprosedyren, stillingsintervjuer, vurdering av søkere, likebehandling og ankemuligheter.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte eller potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Son eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: ansattrepresentanter og tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 14.-15. november 2019
Sted: Quality Spa og resort, Son
Transport: det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og Quality Spa & Resort, Son
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 26. oktober
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer