Samfunnsviterne inviterer til kurs i tilsettingsprosesser i Son 16. - 17. november.

Kurset holdes i samarbeid med Juristforbundet og Samfunnsøkonomene og er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattes representanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsettinger mv. oppfordres også til å delta. Kurset gir en innføring i regelverket, rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen, selve innstillings- og ansettelsesprosedyren, stillingsintervjuer, vurdering av søkere, likebehandling og ankemuligheter.

 

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Kvittering på innsendt kurspåmelding er ikke deltakerbekreftelse, det er kun en kvittering på at påmeldingen din er sendt og kommet oss i hende. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

 

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Son eller omegn. Dersom du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Målgruppe: ansattrepresentanter og tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 16.-17. november, kl. 11.00-18.00 og 09.00-15.00
Sted: Quality Spa & Resort, Son
Transport: Det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og Quality Spa & Resort, Son
 

Se program for kurset.