Samfunnsviterne inviterer til kurs i medbestemmelse og styring for tillitsvalgte i offentlig sektor 5-6. juni i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurs med fokus på medbestemmelse etter lov- og avtaleverk i sin tariffsektor.

Kurset er nytt, og har som formål å gi tillitsvalgtes økt innsikt i forhold og prosesser som i mindre grad er direkte regulert i avtaleverket, men som likevel i betydelig grad preger offentlige virksomheters rammevilkår og muligheter. Kurset vil gi kunnskap om medbestemmelse og medvirkning, virksomhetsstyring, økonomistyring, ledelse og ledelsestrender i offentlig sektor. Samlet sett vil dette bidra til å styrke tillitsvalgtes rolle i å ivareta medlemmenes interesser på ulike arenaer.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe:
tillitsvalgte i offentlig sektor
Tid: 5.-6. juni 2019
Sted: Holmenkollen Park, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 24. april
Program: legges ut så snart det er klart