Samfunnsviterne inviterer til kurs for erfarne tillitsvalgte. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs en også en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målgruppe: erfarne tillitsvalgte i alle områder

Kurset gir en innføring i påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon – tillitsvalgtes rolle og muligheter i egen virksomhet og i egen forening. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for godt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan skal du posisjonere deg for å få gjennomslag, arenaer og muligheter, målmålsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis med mer.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset.

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Kvittering på innsendt kurspåmelding er ikke deltakerbekreftelse, det er kun en kvittering på at påmeldingen din er sendt og kommet oss i hende.

På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn.

Programmet legges ut så snart det er klart.