Samfunnsviterne inviterer til kurs i påvirkningsarbeid for erfarne tillitsvalgte i alle tariffområder 13.- 14. juni. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon – tillitsvalgtes rolle og muligheter i egen virksomhet og i egen forening. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for godt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan skal du posisjonere deg for å få gjennomslag, arenaer og muligheter, målmålsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis med mer.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Dersom du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet


Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte i alle tariffområder
Tid: 13.- 14. juni 2018, kl. 11.00-17.00 og 09.00-16.00
Sted: Oslo, Clarion Collection Hotel Gabelshus
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 7. juni
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer