Samfunnsviterne inviterer til kurs i påvirkningsarbeid for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 3.-4. desember.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon – tillitsvalgtes rolle og muligheter. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for godt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan tillitsvalgte kan posisjonere seg for å få gjennomslag, arenaer og muligheter, målsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis mm.

Kurset tar for seg temaet som fremtiden s arbeidsliv og hva som blir viktig da, morgens fagforening, kommunikasjon og posisjonering - hvordan kraftfulle budskap kan sikre gjennomslag, effektivt påvirkningsarbeid, effektivt påvirkningsarbeid – hvordan får Samfunnsviterne gjennomslag, effektivt påvirkningsarbeid i omstillingsprosesser, posisjonering av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.


Målgruppe: erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 3.-4. desember 2019
Sted: Lysebu, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 22. oktober
Program: legges ut så snart det er klart