Samfunnsviterne inviterer til kurs i påvirkningsarbeid for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 3.-4. desember.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon – tillitsvalgtes rolle og muligheter. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for godt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan tillitsvalgte kan posisjonere seg for å få gjennomslag, arenaer og muligheter, målsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis mm.

Kurset tar for seg temaet som fremtiden s arbeidsliv og hva som blir viktig da, morgens fagforening, kommunikasjon og posisjonering - hvordan kraftfulle budskap kan sikre gjennomslag, effektivt påvirkningsarbeid, effektivt påvirkningsarbeid – hvordan får Samfunnsviterne gjennomslag, effektivt påvirkningsarbeid i omstillingsprosesser, posisjonering av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet

Målgruppe: erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 3.-4. desember 2019
Sted: Lysebu, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 26. november
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer