Akademikerne inviterer til omstillingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor i Longyearbyen 29.-31. oktober.

Mange statlige virksomheter er i omstilling, og mange av våre medlemmer og tillitsvalgte og medlemmer er og blir omfattet av store endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Akademikerne ønsker derfor å gjøre våre tillitsvalgte godt rustet til å bidra inn i omstillingsprosessene på arbeidsplassene. Kursinnholdet dekker sentrale områder som berører tillitsvalgte i en omstillingsprosess.

Det er begrenset med plasser på kurset, og de som tidligere har deltatt på omstillingskurs i regi av Akademikerne eller Samfunnsviterne vil ikke bli prioritert dersom vi får flere påmeldinger enn vi får plasser. Vi understreker at det er bindende påmelding.

NB Hvis du ønsker å melde din interesse for å være delegat på Samfunnsviternes landsmøte i høst, gjør vi oppmerksom på at landsmøtet avholdes 30. oktober-1. november.

Praktisk informasjon
Reise og opphold dekkes av Akademikerne, og praktisk informasjon vedrørende reise m.m. fremkommer av deltakerbekreftelsen fra Akademikerne som sendes de som får plass etter påmeldingsfristens utløp. Akademikerne har reservert følgende reiserute fra Oslo:
Oslo (OSL) Longyearbyen (LYR) SK4414 29Oct19 09:50 29Oct19 14:00
Longyearbyen (LYR) Oslo (OSL) SK4425 31Oct19 14:45 31Oct19 19:00

Det gis anledning til å velge annen reiserute dersom det er mer hensiktsmessig.

Målgruppe: tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 29-31. oktober 2019
Sted: Radisson Blu Polar Spitsbergen, Svalbard
Påmeldingsfrist: 27. august
Program: legges ut så snart det er klar