Samfunnsviterne inviterer til frokostmøte med arbeidslivscoach Camilla Kring i Kristiansand 25. september.

Tidspunkt: fra kl 08.30 - 09.30, tirsdag 25. september. Frokostservering fra kl. 08.15.

Sted: Grønt Senter, Odderøyveien 5 i Kristiansand

Gratis og åpent for alle (påmelding er nødvendig).

Fra industrisamfunnet er vi vant til å tenke likhet i arbeidstider og arbeidssteder – vi går alle sammen på jobb på samme tid og på samme sted. I dag passer imidlertid ikke dette med behovene og kravene i det moderne arbeidslivet. Hvordan man ønsker å balansere arbeid og privatliv er i høyeste grad individuelt!

Familiekonstellasjonene er mange og ulike, foretrukken døgnrytme varierer fra person til person, det samme med hva jobben krever og når. Å presse alle inn i den samme formen bør derfor være noe som tilhører fortidens arbeidsliv.

I sitt foredrag vil Camilla Kring gi noen konkrete verktøy for å oppnå balanse i det moderne arbeidsliv – både for arbeidsgiver og arbeidstaker.