Kunstig intelligens påvirker oss i økende grad, og får betydning på stadig flere områder. Dette ser vi ikke minst innenfor arbeidslivet, når medarbeidere skal rekrutteres: Hvordan brukes big data til å analysere og kategorisere mer effektivt? Hvordan kan vi unngå at dette fører til sortering, diskriminering og et mindre gjennomsiktig arbeidsmarked?

AI har også betydning for fremtidens kompetansebehov. Hva slags kompetanse vil vi behøve? Får teknologene råde grunnen alene, eller vil samfunnsviteres og humanisters perspektiver være mer etterspurt enn noen gang?

Til dette frokostmøtet i Bergen har vi invitert et knippe spennende innledere og debattanter som vil ta oss med på en reise mellom etiske utfordringer og episke muligheter.


Tid: Onsdag 25. September, kl. 08:00-09:15
Sted: Landmark cafe.

Frokost serveres fra kl. 07:45


Panel:

  • Per Kristian Bjørkeng, journalist og forfatter av boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen»
  • Gisle Fauskanger, business developer hos Experis
  • Helene Kubon Skulstad, partner og leder av PwC Consulting i Bergen

Moderator: Katrine Moland Hansen, tillitsvalgt i Diku


Deltakelsen på frokostmøtet er gratis. Deltakerne må selv bekoste reise og eventuelt opphold. Vi ber om at du bestiller reise og opphold etter at du har fått bekreftelse, slik at du er sikker på at du har fått plass på konferansen.

Frokostmøtet er åpen for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.