Hva er kunstig intelligens, og på hvilke måter vil det påvirke oss i fremtiden? Til dette frokostmøtet i Kristiansand vil vi se på de største utfordringene med AI i dag. Hvordan kan ulik tilgang til kunstig intelligens påvirke maktbalansen internasjonalt? Kinas dominans på feltet grunnet mangel på personvernhensyn er en illustrasjon på hvilken retning det kan gå.

Videre spør vi hvordan autonom teknologi (som AI) potensielt kan virke fremmedgjørende på oss? Tap av kontroll og innsikt i hvordan samfunnet og viktig infrastrukturer fungerer, kan gjøre at vi fjerner oss fra og mister vår egen menneskelighet. Er det imidlertid mulig å forandre vårt forhold til slik autonom teknologi, og snarere gjøre det til en positiv og frigjørende kraft slik det er ment å være? Til å hjelpe oss med disse aktuelle spørsmålene, har vi invitert noen av de fremste ekspertene på kunstig intelligens i Norge, både teknisk og filosofisk.

Tid: Onsdag 16. Oktober, kl.08:00-09:15
Sted: Grønt senter.

Frokost serveres fra kl. 07:45

Panel:

  • Per Kristian Bjørkeng, journalist og forfatter av boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen»
  • Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved UiA
  • Morten Goodwin, førsteamanuensis ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research.  

Moderator: Ørjan N. Karlsson, Samfunnsviternes samfunnsansvarsgruppe

Per Kristian Bjørkeng er journalist i Aftenposten der han i en årrekke har skrevet om teknologirelaterte emner. I 2018 kom han med boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen». Her tar han for seg hva kunstig intelligens er, hvordan denne teknologien virker, og hvilke implikasjoner dette har for samfunnet. Egne kapitler behandler problemstillinger som selvkjørende biler, falske nyheter, drapsroboter, og ulempene med hemmelige og fordomsfulle algoritmer.

Morten Goodwin ble introdusert til kunstig intelligens da han på 2000-tallet tok en mastergrad i Agder, og han har vært bitt av basillen siden. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus på de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han har også oversikt over forskningsfronten, teknikker i produksjon samt hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden.

Einar Duenger Bøhn er professor I filosofi ved Universitetet I Agder. Hans interesseområder spenner vidt innenfor feltet kunstig intelligens. Han er opptatt av singulariteten og i hvilken grad det vil være mulig at maskiner blir selvlærende og selvbevisste. Han er også engasjert i spørsmål rundt transhumanisme, altså at man bør forbedre mennesket ved hjelp av et bredt spekter av teknologi.

Deltakelsen på frokostmøtet er gratis. Deltakerne må selv bekoste reise og eventuelt opphold. Vi ber om at du bestiller reise og opphold etter at du har fått bekreftelse, slik at du er sikker på at du har fått plass på konferansen.

Frokostmøtet er åpen for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.