Kunstig intelligens blir stadig viktigere også i helsesektoren, noe som reiser en rekke etiske spørsmål rundt behandlingsvalg, verdier, ansvar og risiko. Spørsmål som vil bli diskutert er: Mister pasienten autonomi når algoritmene tar behandlingsbeslutninger? Er det mulig å bevare personvernet i en tid fokusert på AI og maskinlæring? Kan roboter erstatte varme hender og omsorgsfull tilnærming i helsetjenesten?

Til å hjelpe oss med disse aktuelle spørsmålene, har vi invitert noen av de fremste ekspertene på kunstig intelligens i Norge innenfor helseområdet.

Tid: Onsdag 23 oktober, kl. 08:00-09:15.
Sted: Digs, Krambugata 2.

Frokost serveres fra kl. 07:45

Panel:

  • Per Kristian Bjørkeng, journalist og forfatter av boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen»
  • Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, NTNU
  • Lars Ursin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Moderator: Stein Mortensholm, SINTEF


Per Kristian Bjørkeng
er journalist i Aftenposten der han i en årrekke har skrevet om teknologirelaterte emner. I 2018 kom han med boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen». Her tar han for seg hva kunstig intelligens er, hvordan denne teknologien virker, og hvilke implikasjoner dette har for samfunnet. Egne kapitler behandler problemstillinger som selvkjørende biler, falske nyheter, drapsroboter, og ulempene med hemmelige og fordomsfulle algoritmer.

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, hvor han underviser medisinstudenter i medisinsk etikk og doktorgradsstudenter i forskningsetikk og vitenskapsteori. Han har jobbet mye med etiske spørsmål knyttet til nye teknologier – ikke minst bioteknologi – og satt i Bioteknologirådet i ni år. Han er nå nestleder i den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag hvor det er mye fokus på stordata-forskning. Han driver også med klinisk etikk og er sekretær for den kliniske etikkomiteen på St. Olavs hospital.

Lars Ursin er førsteamanuensis og forsker ved institutt for samfunnsmedisin og institutt for filosofi ved NTNU. Han arbeider med forskning og undervisning innen et bredt sett av temaer innen etikk, særlig bioteknologiens etikk, forskningsetikk, medisinsk etikk, dyreetikk og empirisk etikk. For tiden sitter han i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning, og Bioreferansegruppa i Helsedirektoratet. Han arbeider tett opp mot praktikere, klinikere og forskere med etiske spørsmål i ulike virksomheter – som nyfødtmedisin, matproduksjon og gravferd.

Deltakelsen på frokostmøtet er gratis. Deltakerne må selv bekoste reise og eventuelt opphold. Vi ber om at du bestiller reise og opphold etter at du har fått bekreftelse, slik at du er sikker på at du har fått plass på konferansen.

Frokostmøtet er åpen for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.