Samfunnsviternes fylkeslag i Agder og BVT inviterer til "'Lunsj-til-lunsj"-tillitsvalgtsamling for hele regionen 21.-22. mars 2019. 

Tid og sted: 21.-22. mars, Kragerø Resort.
Påmeldingsfrist: 15. februar.

Samlingen er beregnet på tillitsvalgte i alle tariffområder og/sektorer i de fem fylkene. Tema for samlingen er tillitsvalgtrollen og formålet er å skape solide tillitsvalgte og å bygge nettverk på tvers i området.

Program
Torsdag 21. mars:

10.30-11.00 Åpning og presentasjon av deltakerne
11.00-12.00 Lunsj
12.00-14.00 Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, Akademikerne, arbeidslivspolitikk, oppgaver og rolleforståelse
Ved Anne Laukli, fylkesleder BVT
14.00-15.30 Tillitsvalgtrollen i omstillingsprosesser
Om politiske beslutninger som skaper endringer i arbeidshverdagen.
Ved Tone E. Morsund, Statped og Jo Vegard Aardal, Statens Vegvesen
15.30-17.30 Betydningen av tariffområde
Om oppgaver, muligheter og avgrensninger i den enkelte virksomhet – herunder lov- og avtaleverk, medbestemmelse og lokale forhandlinger
Ved Arnstein Lona, fylkesleder Agder
19.00 Middag

Fredag 22. mars:

09.00-10.30 Å være tillitsvalgt i et arbeidsmiljøperspektiv
Hvordan forstå sin rolle som medarbeider og tillitsvalgt; hva sier arbeidsmiljøloven, og hva skjer i praksis
Ved Terje Møien, HMS-rådgiver Stamina
10.30-11.00 Pause med utsjekk
11.00-12.00 Å være tillitsvalgt i et arbeidsmiljøperspektiv, forts
12.00-13.00 Om organisasjonsbygging, tillitsvalgte og nettverk
Ved Anne Laukli og Jo Vegard Aardal
13.00-14.00 Lunsj