Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte som er berørt av omstillinger til regionale kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse. Kurset er også en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme situasjon.

Offentlig og privat sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

  •     Kjennetegn ved gode endringsprosesser
  •     Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
  •     Godt lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider
  •     Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere


Mål for kurset er økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endringsprosesser, hva som kreves av lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider, økte ferdigheter som endringsagent overfor arbeidsgiver og individuell faglig og personlig utvikling.

Praktisk informasjon:
Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 16. oktober 2019, kl. 11.30-16.00
Sted: Stavanger,  Radisson Blu Atlantic Hotel
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 30. september
Program: last ned program (med forbehold om mindre endringer)


Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset (for medlemmer bosatt i Norge). Det forutsettes at man melder seg på det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.