Nye yrker – nye utfordringer – nye muligheter. Velkommen til spennende fagkveld og årsmøte med Samfunnsviterne, onsdag. 8. mai.

Tid: onsdag 8.mai fra kl. 16:00 – 19:30
Sted: Danske Banks lokaler, Trondheim. Inngang Søndre Gate 13-15

Program:

16:00: Mat og mingling
16:30: Årsmøte med følgende saksagenda:
    1. Årsberetning og regnskap 2018
    2. Handlingsplan og budsjett 2019
    3. Innkomne saker
    4. Landsmøte 2019
    5. Valg til fylkesstyret og valgkomite
    6. Eventuelt
17:15: Danske Bank informerer om Akademikeravtalen
17:30: Pause
17:45: Samfunnsviter 2.0: Nye yrker – nye utfordringer – nye muligheter
- Gry Jordet Kibsgaard presenterer tema – Samfunnsviter 2.0
- Gry Møller (PWC) – «Tverrfaglige team»
- Lars Pettersen (Danske Bank): «Nye tanker i bank og finans»
- Per Kristian Øwre (Assessit): «Samfunnsviter 2.0 – posisjoner deg til din neste jobb»
- Marie Toreskås Asheim (Samfunnsviterne): «Fra «stammespråk» til samme språk – hvordan «selge inn» samfunnsvitenskapelig kompetanse»
- Paneldiskusjon med innlederne, Gry JK fasiliterer


Frist for å melde saker: 26. april
Påmeldingsfrist: 30. april

Presentasjon av foredragsholderne: 

Gry Møller er direktør i PwC Consulting. Hun har jobbet med digitalisering, prosjektledelse og consulting i flere år hos PwC, og har lang erfaring i å bistå næringslivet og det offentlige med å nå sine mål, både lokalt og internasjonalt. Gry er styremedlem i Oda-nettverk Midt-Norge og er en av initiativtakerne og primus motorene i Girl Geek Dinners Trondheim. Hun er blitt omtalt som en ekte IT-geek som liker gadgets og er super på å strukturere sin digitale hverdag. Gry er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har storfag i jus fra Universitetet i Bergen.

Per Kristian Øwre er partner i konsulentselskapet Assessit og leder avdelingen i Trondheim. Han rekrutterer ledere og spesialister for kunder i offentlig og privat sektor i Midt- og Nord-Norge. Per Kristian er utdannet adjunkt og har 15 års erfaring fra skoleverket som lærer og rektor. Han har videre 8 års erfaring som HR-sjef og over 10 års erfaring fra rekrutteringsbransjen.

Lars Pettersen er rekrutteringsansvarlig i Danske Bank Norge og jobber med rekruttering innen alle forretningsområder og stillingsnivåer i både Danske Bank og Danica Pensjon. Han har bakgrunn fra rekrutteringsbransjen i ulike selskap i Trondheim og er utdannet Bachelor i Internasjonal Markedsføring fra BI og Nanyang Technological University i Singapore.

Marie Toreskås Asheim jobber som fagrådgiver i Samfunnsviterne med oppgaver knyttet til fagenes anvendelse, kompetanseformidling og karrieremuligheter for samfunnsvitere. Hun har jobbet mye med kompetansekartlegging og research på arbeidsmarkedet, og mener at kjernen i god karriereutvikling ligger i å mestre disse øvelsene. Marie er opptatt av å tenke kreativt og bredt rundt hvordan samfunnsvitere kan bruke sin kompetanse i arbeidslivet.