Samfunnsviterne har gleden av å invitere alle medlemmer og tillitsvalgte til årets inntektspolitiske høydepunkt, Samfunnsviternes årlige tariffkonferanse!

Konferansen er fulltegnet.

Ønsker du å stå på venteliste så send en e-post til: kurs@samfunnsviterne.no

 

Samfunnsviterne avholder hvert år en tariffkonferanse i forkant av tariffoppgjøret - en inntektspolitisk konferanse med dagsaktuelle tema, og en tariffsamling for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor med tariffpolitiske utfordringer og muligheter.

Den inntektspolitiske konferansen 6. mars, med fokus på arbeidsliv og inntekts- og samfunnspolitikk, utgjør et viktig bakteppe for den påfølgende tariffsamlingen for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor.

Første del av årets tariffkonferanse er åpen for medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Tariffkonferansens del to, tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er kun åpen for tillitsvalgte i offentlig sektor.

Er du tillitsvalgt i offentlig sektor og vil melde deg på hele tariffkonferansen (konferanse og tariffsamling), 6.-7. mars – meld deg på her!

Temaene som berøres på konferansens første del, 6. mars, er blant annet samfunnsøkonomiske perspektiver, livslang læring – Regjeringens ekspertutvalg, behovet for nye ledelsesformer og ledelse og medvirkning.

Innledere på konferansen 6. mars er:

Knut Anton Mork, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken
Simen Markussen, leder av Regjeringens ekspertutvalg
Louise Bringselius, forskningsleder for Tillitsdelegationen 2017-2018
Vibeke Madsen, tidligere administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke
Magne Lerø, redaktør i Dagens perspektiv

Les mer om innlederne her.

Vi understreker at det er bindende påmelding. For medlemmer og tillitsvalgte dekker Samfunnsviterne konferanseavgift, reise og lunsj på konferansen. For ikke-medlemmer dekker Samfunnsviterne konferanseavgift og lunsj. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: åpen for alle (påmelding er bindende)
Tid: 6. mars 2019
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Påmeldingsfrist: 25. januar
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer