Samfunnsviterne avholder hvert år en tariffkonferanse i forkant av tariffoppgjøret. Tariffkonferansen er både en inntektspolitisk konferanse med dagsaktuelle tema og en tariffsamling for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor med tariffpolitiske tema.

Konferansen består av en inntektspolitisk konferanse 6. mars, med et arbeids- og samfunnspolitisk fokus, etterfulgt av en tariffsamling for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor. Første del av årets tariffkonferanse er åpen for medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Tariffkonferansens del to, tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er kun åpen for tillitsvalgte i offentlig sektor.

Temaene som berøres på konferansens første del er blant annet samfunnsøkonomiske perspektiver, livslang læring, kompetanse, etter- og videreutdanning og behov for nye ledelsesreformer.

Er du tillitsvalgt i offentlig sektor og vil melde deg på hele tariffkonferansen, 6.-7. mars – meld deg på her!

Vi understreker at det er bindende påmelding. For medlemmer og tillitsvalgte dekker Samfunnsviterne konferanseavgift, reise og lunsj på konferansen. For ikke-medlemmer dekker Samfunnsviterne konferanseavgift og lunsj. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: åpen for alle (påmelding er bindende)
Tid: 6. mars 2019
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Påmeldingsfrist: 23. januar
Program: Legges ut så snart det er klart