Hvilken rolle skal fagforeningene ha i et arbeidsliv der digitalisering, globalisering og klimaendringer vil påvirke måten vi jobber på? Hva kan vi forvente av vårens hovedoppgjør – og hva er viktig for Samfunnsviterne?

På den inntektspolitiske delen av konferansen, tirsdag 3. mars diskuterer vi samfunnsøkonomiske utfordringer nasjonalt og internasjonalt, rammeverk for tilknytning til arbeidslivet, store trender som treffer arbeidslivet, kollektive forhandlinger i et arbeidsliv i endring og effekten det har på sysselsetting, jobbkvalitet og inkludering.

Innledere på konferansen er aktører fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD, Handelshøyskolen BI, hovedorganisasjonen Akademikerne, forskningsstiftelsen FAFO og andre.

På den etterfølgende tariffsamlingen for lokale tillitsvalgte blir det presentert noen betraktninger om årets hovedoppgjør, med påfølgende sesjonsvise sektorgrupper. Tariffkonferansen og påfølgende tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er en sentral og viktig arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne og arbeidet frem mot det forestående tariffoppgjøret.

Vi understreker at det er bindende påmelding. Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise, opphold og kost på konferansen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Vi inviterer til festmiddag 3. mars, og tilbud om overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: Samfunnsviternes tillitsvalgte i stat, KS, KS Bedrift, Oslo kommune og Spekter-området
Tid: 3.-4. mars 2020
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Påmeldingsfrist: 31. januar

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer