Samfunnsviterne inviterer til samling for tillitsvalgte i Oslo kommune 12. desember i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og samlinger er også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Som en oppkjøring til tariffoppgjøret 2018 ønsker vi å samle våre tillitsvalgte i Oslo kommune. Vi vil ta for oss Akademikernes lønnspolitiske mål og strategier i Oslo kommune og hva et gjennomslag for Akademikerne lønnspolitikk i Oslo kommune kan bety for Samfunnsviternes medlemmer. Videre vil vi se hen til og få et innblikk i statlig sektor hvor Akademikerne har fått gjennomslag for sin lønnspolitikk samt til KS-området som i mange år har hatt lokal lønnsdannelse for Akademikernes medlemmer. Samlingen vil veksle mellom foredrag og plenumsdiskusjoner. Samlingen avsluttes med en middag på hotellet rett i etterkant.
Er du ikke tillitsvalgt men vurderer å bli det, er du velkommen til å melde deg på.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på samlingen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen.

Målgruppe:
tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Oslo kommune
Tid: 12. desember, kl. 09.00-19.00, inkludert middag
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: så snart som mulig og senest fredag 8. desember.
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer