Samfunnsviternes fylkesavdeling i Oslo og Akershus avholder sitt årsmøte 13. juni.

Vi innleder årsmøtet med en faglig del. Vi kommer tilbake til dere med et tema.

Tid: 13. juni, kl. 18:00.
Sted: Lokalene til Danske Bank på Aker Brygge.
Påmelding: innen 30. mai.

 

På årsmøtet behandles:

1. Årsmelding
2. Regnskapsoversikt
3. Budsjett
4. Handlingsplan
5. Årsmøtesaker
6. Valg av styre og valgkomite

 

Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg som delegat for fylkesavdelingen til Landsmøtet i høst. Innmelding kan sendes til fylkesleder Torunn Helle toruhe@hotmail.no innen 23. mai.

Vi ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet blir sendt fylkesleder Torunn Helle toruhe@hotmail.no innen 23. mai. Bruk gjerne denne eposten hvis du også har andre spørsmål.

Praktisk informasjon:

Sakspapirer ettersendes. Det vil bli servering i forbindelse med møtet.