Akademikerne inviterer til et videregående omstillingskurs for tillitsvalgte som tidligere har deltatt på Samfunnsviternes eller Akademikernes kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser og som er eller har vært i større omstillingsprosesser i sin virksomhet.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter og i andre foreninger. 

Offentlig sektor er i stadig utvikling, og mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir og har vært omfattet av store endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Formålet med kurset er å skape en møteplass for nettverksbygging, og for å oppdatere kunnskapen det er behov for i omstillinger som skjer i statlig sektor. Det forventes at man deltar aktivt med egne erfaringer på kurset, gjennom gruppeoppgaver og deltakelse i plenumsdiskusjoner.

Målgruppe: tillitsvalgte i statlig sektor med erfaring i omstillinger
Tid: 4.-5.april 2019 – starter med lunsj kl. 12:00 og avslutter med lunsj kl. 14:00
Sted: Oscarsborg festning, Drøbak
Transport fra Oslo S til Drøbak: det settes opp felles buss fra Oslo S ca. kl. 10:30 og fra Drøbak kl. 14:00 – kryss av i påmeldingen, dersom du ønsker å benytte deg av fellestransporten
Antall plasser: 10
Påmeldingsfrist: 11. februar