Til innholdet

VELKOMMEN TIL SAMFUNNSVITERNE!

Vi viser vei for våre medlemmer.

Bli medlem

Forslag til ny organisasjonsmodell

Det nye Samfunnsviterne - prosess i foreningen

Samfunnsviternes medlemsundersøkelser har over tid vist at medlemmene i foreningen ønsker en styrking av foreningens arbeid med lønn og arbeidsvilkår, samt muligheter for faglige og sosiale nettverk. Landsmøte 2016 ba derfor hovedstyret i Samfunnsviterne om å utrede om dagens organisasjonsmodell var rustet til å møte medlemmenes behov på en hensiktsmessig måte.

Les mer

KURS OG AKTIVITETER

Tillitsvalgt

Nettverkssamling for tillitsvalgte i Hordaland

  • Dato: 19.02.2019
  • Sted:
  • Plasser: 0
Les mer
Møteplasser

Karrierekveld med Samfunnsviterne i Oslo og Akershus: Frisk opp CV-en din

  • Dato: 19.02.2019
  • Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gt. 9, Oslo
  • Plasser: 80
Les mer
Student

Debattkveld med Samfunnsviterne UiS: Borgerlønn

  • Dato: 26.02.2019
  • Sted: Stavanger
  • Plasser: 200
Les mer

Vi har medlemsfordeler for alle medlemsgrupper

Nyheter

Nyheter 2019

Merete Nilsson

Positiv til NOU-rapporten fra Stoltenbergutvalget

Les mer

Nyheter 2019

Helseforsikringskampanje

Helseforsikring uten krav til helseerklæring

Les mer

Nyheter 2019

Samfunnsviterne + Danske Bank = Trygghet over tid

Les mer

Fant du det du lette etter?