Til innholdet

Vi viser vei for våre medlemmer

Samfunnsviternes medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

(Samfunnsviternes vedtekter §1 Formål og verdigrunnlag)

Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning deres faglige kompetanse har i samfunns- og arbeidsliv. Vi jobber for å synliggjøre den samfunnsvitenskapelige kompetansen ved å delta på arenaer der vi kan være med på å påvirke. På den måten skal vi sikre vekst og innflytelse – både i dagens og framtidens arbeidsliv.
 
Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss! Bli medlem!

 

Samisk

Vedtekter for Samfunnsviterne

Medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter. Gjeldende vedtekter ble vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2016.

Les mer

Samfunnsviternes historie

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon (SY) ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.

Les mer

Samfunnsviterne og informasjonssikkerhet

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til beste for medlemmene.

Les mer

Samfunnsviterne er Miljøfyrtårn


Samfunnsviterne er fra og med januar 2015 en miljøsertifisert organisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

Les mer

Logo og profil

Her finner du Samfunnsviternes designmanual/profilhåndbok samt logo for nedlasting. Se også oversikt over profileringsmateriell som kan bestilles for profilering på arbeidsplasser og studiesteder.

Les mer

Sekretariatet

Les mer

KURS OG AKTIVITETER

Tillitsvalgt

Samling for tillitsvalgte i Oslo kommune

  • Dato: 12.12.2017
  • Sted: Scandic Solli
  • Plasser: 20
Les mer
Møteplasser

Juleavslutning i Haugesund

  • Dato: 12.12.2017
  • Sted: Haugesund
  • Plasser: 0
Les mer
Møteplasser

Årsmøte for Samfunnsviterne i Sogn og Fjordane

  • Dato: 14.12.2017
  • Sted: Scandic Sunnfjord, Førde
  • Plasser: 0
Les mer

Vi har medlemsfordeler for alle medlemsgrupper

Nyheter

Nyheter 2017

Frode Svartvatn

Bekymret for skjerpet innsparingskrav i NAV

Les mer

Nyheter 2017

Klokke og skrivesaker

Økt fleksibilitet for ansatte i staten

Les mer

Nyheter 2017

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Falske nyheter bekjempes ikke med mer fakta

Les mer

Fant du det du lette etter?