Til innholdet

Landsmøtet

Protokoll Samfunnsviternes landsmøte 2019

Samfunnsviternes landsmøte ble avholdt 30. oktober - 1. november 2019. Se protokoll fra landsmøtet.

Les mer

Merete Nilsson valgt til leder av Samfunnsviterne

Merete Nilsson fra Trondheim er av landsmøtet 2019 gjenvalgt som leder av Samfunnsviterne for perioden 2020-2022.

Les mer

Innstilte kandidater hovedstyret 2020-2022

Her følger en presentasjon av de kandidater valgkomiteen har innstilt til Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2020-2022.

Les mer

Sakspapirer til landsmøtet 2019

Alle sakspapirer til Samfunnsviternes landsmøte 30. okt. – 1. nov. 2019 er nå tilgjengelig på foreningens åpne nettsider i pdf-format.

Les mer

Høringssak ny organisasjonsmodell

Etter vedtak i hovedstyret 4. juni 2019, sak 27-19, sender hovedstyret ut på høring i organisasjonen to alternative forslag om ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne fra 2020. Forslagene sendes ut på høring til alle fylkesavdelingene, samt til arbeidslivsutvalget. Høringsforslagene er tilgjengelig her på foreningens nettside slik at også medlemmer og tillitsvalgte for øvrig har anledning til å sende inn høringsinnspill.

Les mer

Samfunnsviternes landsmøte 2019

Samfunnsviterne avholder sitt landsmøte 30. oktober - 1. november 2019 på Thon Hotel Bristol i Oslo.

Les mer

Ønsker du å være delegat på landsmøtet?

Medlemmer som ønsker å være delegat, skal melde sin interesse til sin fylkesavdeling. Studentmedlemmer som ønsker å være studentdelegat, kan kontakte sekretariatet.

Les mer

Valg på landsmøtet 2019: Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen i Samfunnsviterne har begynt sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens styrende organer til valg på landsmøtet. Valgkomiteen inviterer med dette alle medlemmer av foreningen til å foreslå kandidater til hovedstyret.

Les mer

Delegatfordeling for landsmøtet 2019

Delegatfordeling til landsmøtet 2019 ligger her.

Les mer

Hvordan fremme saker for landsmøtet?

Dersom du ønsker å fremme en sak for landsmøtet, må saken være sekretariatet i hende senest åtte uker før landsmøtet (jf. Samfunnsviternes vedtekter, § 4), dvs. senest 3. september 2019.

Les mer

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.

Les mer

Protokoller fra tidligere landsmøter

Her vil du finne protokoller fra Samfunnsviternes landsmøter fra 2016 og tidligere.

Les mer

Fant du det du lette etter?